संपर्क

प्रा. क्षितिज रमेश पाटुकले

कार्यालय: ६२२, जानकी रघुनाथ, पुलाची वाडी, झेड ब्रिज जवळ, डेक्कन जिमखाना, पुणे - ४११००४

ईमेल: patukalesir@gmail.com 

DROP ME A LINE

 

Thanks! Message sent.